Memòria del futur - Joventut Comunista de Catalunya

Esborrany de proposta sobre el Consell de la Joventut Catalana i el CFPJC, JCC
Bo d'ajut al 1er. Congrés de la JCC, 1977
Telegrama de la JCC a diferents partits polítics catalans demanant la creació d'una Conselleria de Joventut a la Generalitat
Document sobre drogodependències, JCC-PSUC
Quadern de formació 1 "Socialisme en llibertat", JCC
Pla de treball aproximat fins l'estiu i pressupost, JCC, 1982
La JCC i l'administració pública, juliol de 1977
Cap a la unitat dels moviments juvenils. II Conferència Nacional, JCC, octubre de 1976
Ciutat Futura, JCC, maig de 1981
Seminari d'Organització, JCC, juny de 1981
Quaderns de discussió 5, El fenomen joventut, JCC, octubre de 1978
Amb la JC cap el Socialisme per viure lliure, 1r. Congrés de la JCC, novembre de 1977
Un projecte revolucionari per a la joventut de Catalunya, IV Conferència Nacional, JCC, octubre de 1978
Els casals de joventut i la JCC
Document orientatiu sobre les eleccions municipals (Barcelona-ciutat), JCC
Proposta per una política municipal de joventut a Barcelona, JCC, gener de 1979
Informe sobre l'AJEC, Permanent de la JCC, desembre de 1983
Carta de la Permanent de Barcelona al Comitè Nacional de la JCC, juny de 1981
Com veiem que està la JCC, Eduard Jiménez
Eleccions municipals i joventut, reunió de quadres del PSUC sobre moviments populars i joventut, JCC
Als joves no ens deixen votar. Vota als joves. Vota comunista. Vota PSUC
Llibertat per als militars demòcrates, JCC, febrer de 1975
Llibertat per a Domènec Martínez, JCC, abril de 1976
A tota la joventut catalana, JCC, setembre de 1975
La mort de Franco ha de ser la mort de la dictadura, JCC, novembre de 1975
Cinc penes de mort executades, JCC, octubre de 1975
S'aguditza la crisi de la dictadura, JCC, desembre de 1973
UMD denuncia el servei militar fora de la regió d'origen, JCC
Comunicat de la JCC davant l'atemptat sofert als seus locals, JCC, febrer de 1977
Als joves de Sabadell, JCC (i altres)
Cal aconseguir la llibertat dels joves detinguts a Sabadell, JCC, novembre de 1972
La JCC i la vaga dels PNN, Estudiants de la JCC de Sabadell
La Formació Professional, JCC de Sabadell
L'Assemblea de Catalunya i la Joventut Comunista, JCC de Sabadell
A la joventut obrera, JCC de Sabadell
A les forces d'ordre públic, JCC de Sabadell
Els joves volem participar, (castellà), JCC de Sabadell
Els joves volem participar, (català), JCC de Sabadell
Davant el II Congrés, ¿Cap on va la JC? Treball, maig de 1980
El moviment juvenil ahir i avui (I), Treball, gener de 1979
El moviment juvenil ahir i avui (II), Treball, gener de 1980
El moviment obrer i les organitzacions polítiques juvenils, Joaquim Fradera
Carta de la Permanent de Barcelona al CN de la JCC i carta als militants de Barcelona
Distribució territorial de l'organització, 2n. Congrés de la JCC, maig-juny de 1980
Projecte d'Estatuts de la JCC (esmena a la totalitat presentada pel CN als Estatuts Provisionals, aprovats al 1r. Congrés), II Congrés, 1980
Informe del CN per al II Congrés. Document aprovat pel CN de la JCC, març de 1979
Reglament del II Congrés, JCC
Una política al servei de la joventut catalana, JCC, octubre de 1973
Projecte d'Alternatives, 1r. Congrés de la JCC, novembre de 1977
Aportacions a les ponències del simpòsium Joventut i Socialisme, desembre de 1978
Campanya "Lina Odena" d'enfortiment de la JCC, octubre de 1976
Comitè Executiu Provisional de la JCC, juny de 1970
Projecte de Manifest de la JCC, juny de 1976
Butlletí Comissió d'Administració Pública 2, JCC, octubre de 1979
Dossier: Taula de Joves, Congrés de la Joventut, majoria d'edat, campanya "Volem l'estatut" i altres, JCC, abril de 1977
Alternativa de la JCC a l'esplai infantil i juvenil
Govern Arias i Franco, assassins!, CE de la JCC, març de 1974
L'activitat unitària de la JCC, agost de 1974
La qüestió femenina i la JCC
Joventut i exèrcit, JCC, octubre de 1972
Dossier, qui som la JCC a Barcelona? Novembre de 1977
II Conferència Nacional de la JCC. Cap a la unitat dels moviments juvenils, octubre de 1976
Informe del CN al 1r. Congrés de la JCC, novembre de 1977 (castellà)
Informe del CN al 1r. Congrés de la JCC, novembre de 1977 (català)
Comunicat del 1r. Congrés de la JCC, novembre de 1977
Ensenyament, batxillers i formació professional, JCC, 1977
Campus, butlletí de la Comissió d'Universitats de la JCC, núm. 1
Aula 0, butlletí de les Comissions de Batxillerat i FP del CN de la JCC, núm. 4
Aula 0, butlletí de les Comissions de Batxillerat i FP del CN de la JCC, núm. 5
VI Conferència JCC, Ensenyament, novembre de 1979
Estatuts de la JCC, 2n. Congrés, maig-juny de 1980
Informe polític aprovat al 2n. Congrés de la JCC, maig-juny de 1980
Informe General, 1r. Congrés de la JCC, novembre de 1977
Projecte de Manifest, 1r. Congrés de la JCC, novembre de 1977
Projecte de Manifest, 1r. Congrés de la JCC, proposta de modificació, novembre de 1977
Projecte d'Estatuts, 1r. Congrés de la JCC, novembre de 1977
Un projecte revolucionari per a la joventut de Catalunya, JCC, 1978
V Conferència JCC, Per un treball digne, contra l'atur juvenil, maig de 1979
1r. Congrés de la JCC, Resolució política general, novembre de 1977
Resum de les Tesi per al 2n. Congrés de la JCC, març de 1980
Avant-projecte de l'Informe del I Ple de la JCC de Sabadell
I Ple de la JCC de Sabadell
II Conferència de la JCC de Sabadell
IV Conferència de la JCC de Sabadell, octubre de 1977
Míting per la joventut, la llibertat i el socialisme, JCC de Sabadell, gener de 1977
I Conferència Comarcal, JCC del Vallès Occidental
Informe de la Comissió de Moviment Obrer de la JCC de Sabadell
Gran campanya de reclutament, JCC de Sabadell
La lluita de masses i el moviment de batxillers i de l'Escola Industrial, JCC de Sabadell
Reunió de la JCC de la localitat, JCC de Sabadell