Casos d’aplicació del marc EntreComp en centres juvenils

En el nostre treball en Centres de Participació juvenil en Castelló de la Plana, seguint el model...

Llegir Més