Avís Legal

Entitat responsable
A través del portal Memòria del futur, situat a l'adreça URL www.memoriadelfutur.org, es pretenem mirar enrere per veure'n els valors que han inspirat la ciutadania en la construcció d'un món millor que no depengui de deus o astres sinó del nostre lliure albir. Volem ser un observatori dels valors de la societat del futur. Memòria del futur neix amb la voluntat d'esdevenir un laboratori on albirar futurs. Ho farà promovent estudis que ens possibilitin veure quina salut democràtica tenim avui i com es projecta demà. Des de Memòria del futur, construirem un Observatori Epicur que analitzi la realitat sociològica del país pel que fa a la influència i el poder real de l'església en la vida social i política i també en la consciència i la mentalitat col·lectiva.

Les dades identificatives del responsable del portal web són les següents:

Associació Memòria del futur 
C/ Muntaner 297, baixos
08021 Barcelona
mail: memoria@epicur.org


Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els elements del portal memoriadelfutur.org (inclosos, sense caràcter limitatiu, codis font, bases de dades, disseny, imatges, fotografies, dibuixos, gràfics, aplicatius, motors de cerca, pàgines, logotips, marques i noms comercials) són propietat, han estat cedits o són objecte de llicència a favor de Associació Memòria del futur   (a menys de que ho indiqui expressament en contrari). A tal efecte, els drets d'autoria i explotació en tota la seva extensió i modalitats es troben protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, la infracció de les quals constitueix una activitat il·lícita i delictiva.

En particular, però sense limitar l'obligació de l'usuari expressada a l'apartat anterior, queden prohibides la reproducció, excepte per l'ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública i en general qualsevol altre forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de memoriadelfutur.org, com també del seu disseny i la selecció i forma de presentació del materials inclosos.

Amb el mateix sentit l'usuari haurà d'abstenir-se de descompilar, desensamblar, subllicenciar o transmetre de qualsevol forma, traduir o realitzar obres derivades dels programes d'ordinador necessaris pel funcionament, accés i utilització del portal.

Realització
El web memoriadelfutur.org ha tingut per la seva realització les següents col·laboracions:


Disseny, consultoria i desenvolupament web
Innovación y Consultoria en Políticas Públicas S.L.
Passeig Manresa, 19-25 4-4
08201 SABADELL
Tel: 937156033 correu-e: icpp@teonetwork.com

Allotjament
XAMEDIA, SL
Infanta Mercedes, 92 - Bajo
28020 Madrid

Condicions d’accés i ús
L'usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix memoriadelfutur.org, abstenint-se de realitzar activitats il·legals, il·lícites o contraries a la bona fe i a l'ordre públic. En especial, l'usuari haurà d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstancia personal o social.

Finalment, l'usuari haurà d'abstenir-se, a títol enunciatiu i no limitatiu, de tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts. Així com, en tot cas, abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats al portal.