Observatori Epicur - Evolució del catolicisme a Catalunya

  No pensis i estaràs segur de no pecar

Gabriel Alomar

   

Evolució de l'autodefinició religiosa. Catalunya 1993-2006. ICPS

Evolució de l'adscripció religiosa a Catalunya 1980-2006. UAO

Autodefinició religiosa. Joves. Catalunya 1981-2007

Evolució de l'autodefinició religiosa. Joves. Catalunya 1988-2005. Fundació Santa Maria

Evolució de l'autodefinició religiosa. Joves. Catalunya 1988-2005. Fundació Santa Maria

Comparació de l'autodefinició religiosa dels que s'han declarat: indiferent, agnòstic o ateu. Joves. Catalunya-Espanya 1988-2005. FSM

Autodefinició religiosa segons any de naixement. Catalunya 2006

Autodefinició religiosa segons grup d'edat. Catalunya 2006

Autodefinició religiosa segons edat. Dones. Catalunya 2006

Autodefinició religiosa segons edat. Homes. Catalunya 2006

Autodefinició religiosa segons any de naixement. Catalunya 2007

Autodefinició religiosa segons grup d'edat. Catalunya 2010

Autodefinició religiosa segons any de naixement. Catalunya 2007

Autodefinició religiosa segons grup d'edat. Catalunya 2010

Religiositat segons any de naixement. Catalunya 2000

Religiositat segons grup d'edat. Catalunya 2000

Religiositat segons grup d'edat. Dones. Catalunya 2000

Religiositat segons grup d'edat. Homes. Catalunya 2000

Autodefinició de pertinença religiosa. Comparació entre països europeus 2008

Autodefinició religiosa. Comparació entre països europeus 2008

Importància de la religió a la vida. Comparació entre països europeus 2007

Evolució de l'assistència a missa dominical. Joves. Espanya 1960-1982

Assistència a missa dominical segons any de naixement. Catalunya 2000

Precepte setmanal* segons sexe i grups d'edat. Catalunya 2000

Precepte setmanal*. Població total-Joves (18-24 anys). Catalunya 2006-Espanya 2007

Valoració de l'actuació de l'Esglèsia segons any de naixement (mitjanes). Catalunya 2007

Distribució segons edat dels que pensen que L'ensenyament de la religió ha de ser obligatori. Espanya 2002

Autodefinició religiosa segons orientació religiosa de l'ambient familiar. Joves. Espanya 2002

Tipus d'educació religiosa rebuda. Joves. Espanya 2001

Aportacions econòmiques principals de l'Estat a l'Esglèsia catòlica (milions d'euros). Espanya 2001