Observatori Epicur - Pertinença a associacions

  Tot progrés moral realitzat en el món, ha estat obstaculitzat constantment per

les esglésies organitzades del món. dic deliberadament que la religió cristiana,

tal i com està organitzada en les seves iglèsies ha estat, i és encara,

la principal enemiga del progrés moral del món.

 

Bertrand Russell

Membre d'algun grup o associació. Catalunya 2006

Membre d'algun grup o associació de caràcter religiós. Catalunya 2006- Espanya 2007

Associacionisme Joves. Espanya 1960.

Associacionisme Joves segons sexe. Espanya 1960.

Associacionisme Joves. Espanya 1975.

Associacionisme Joves segons sexe. Espanya 1975.

Pertinença a associacions religioses. Joves. Espanya 2004