Observatori Epicur - Nombre d'entitats religioses catòliques i no catòliques

  Tot progrés moral realitzat en el món, ha estat obstaculitzat constantment per

les esglésies organitzades del món. dic deliberadament que la religió cristiana,

tal i com està organitzada en les seves iglèsies ha estat, i és encara,

la principal enemiga del progrés moral del món.

 

Bertrand RussellEntitats religioses (valors absoluts). Catalunya províncies 2007

Entitats religioses (valors absoluts). Comunitats autònomes 2007

Percentatge d'entitats religioses sobre el total d'entitats de cada tipus. Comunitats autònomes 2007