Observatori Epicur - Opinió sobre el clergat

  Tot progrés moral realitzat en el món, ha estat obstaculitzat constantment per

les esglésies organitzades del món. dic deliberadament que la religió cristiana,

tal i com està organitzada en les seves iglèsies ha estat, i és encara,

la principal enemiga del progrés moral del món.

 

Bertrand Russell

 

Opinió sobre els sacerdots. Joves. Espanya 1960

Percepció dels sacerdots. Joves. Espanya 2002

Rànquing de professions valorades com a molt útils socialment. Joves. Espanya 2002