Observatori Epicur - Seminaristes

  Tot progrés moral realitzat en el món, ha estat obstaculitzat constantment per

les esglésies organitzades del món. dic deliberadament que la religió cristiana,

tal i com està organitzada en les seves iglèsies ha estat, i és encara,

la principal enemiga del progrés moral del món.

 

Bertrand Russell Seminaristes majors de les diòcesis espanyoles (valors absoluts). Espanya 1990-2001

Seminaristes segons comunitats autònomes. Espanya, curs 2001-2002

Diferència entre el percentatge de seminaristes i el percentatge de joves (homes, 20-29 anys) per comunitats autònomes sobre el total d'Espanya. Espanya 2001

Percentatge de joves que mai han pensat a fer-se capellà, religiós/a, monjo/a... Joves segons comunitat autònoma. Espanya 2002