Observatori Epicur - Clergat secular

  Tot progrés moral realitzat en el món, ha estat obstaculitzat constantment per

les esglésies organitzades del món. dic deliberadament que la religió cristiana,

tal i com està organitzada en les seves iglèsies ha estat, i és encara,

la principal enemiga del progrés moral del món.

 

Bertrand Russell  

Sacerdots diocesans (valors absoluts). Espanya 1858-2000