Observatori Epicur - IRPF: la multiplicació dels pans i els peixos

  Tot progrés moral realitzat en el món, ha estat obstaculitzat constantment per

les esglésies organitzades del món. dic deliberadament que la religió cristiana,

tal i com està organitzada en les seves iglèsies ha estat, i és encara,

la principal enemiga del progrés moral del món.

 

Bertrand Russell

  

  

Distribució de declarants segons tipus d'assignació tributària del 0,52% de l'IRPF. Catalunya- Espanya 2002

Evolució dels declarants en l'assignació tributària que marquen la casella de l'Esglèsia catòlica. Catalunya-Espanya 1987-2002

Evolució dels declarants en l'assignació tributària que marquen la casella de l'Església catòlica i d'ambdues opcions. Catalunya-Espanya 1987-2002 (*)

Comparació de l'assignació tributària efectiva (milions d'euros). Catalunya-Espanya 2002

Evolució de l'assignació efectiva a l'Església catòlica i a altres fins socials (milions d'euros). Catalunya 1987-2002

Comparació de l'evolució de l'assignació tributària efectiva a l'Església catòlica (milions d'euros). Catalunya-Espanya 1987-2002

Distribució de l'assignació tributària via Conferència Episcopal (euros). Catalunya 2005