Observatori Epicur - Matrimonis

   Els déus són invenció nostre; fruit de les nostres necessitats,
de les nostres frustracions,
dels nostres desigs. Els hem inventat nosaltres.

Emilio Lledó

 

  

Evolució de la taxa bruta de nupcialitat. Catalunya 1975-2006

Matrimonis segons forma de cel·lebració, 2006.

Matrimonis segons la forma de celebració, províncies catalanes, 2006.

Evolució matrimonis segons la forma de celebració

Comparació de l'evolució dels matrimonis civils. Catalunya-Espanya

Comparació dels matrimonis segons la forma de celebració, Catalunya-Espanya 2006.

Matrimonis segons forma de celebració. CCAA 2006