Observatori Epicur - Assistència a missa

    Els déus són invenció nostre; fruit de les nostres necessitats,
de les nostres frustracions, dels nostres desigs. Els hem inventat nosaltres.

Emilio Lledó

  

Freqüència d'assistència a cerimònies religioses. Catalunya 2006

Comparació de la freqüència d'assistència a cerimònies religioses. Catalunya 2006-Espanya 2007

Freqüència d'assistència a cerimònies religioses. Joves. Catalunya 2006

Comparació de la freqüència d'assistència a cerimònies religioses. Joves. Catalunya 2006-Espanya 2007

Assistència regular a cerimònies religioses. CCAA 2007 (*)

Assistència regular a cerimònies religioses. Joves. CCAA 2007 (*)