Observatori Epicur - Creences religioses

 Els déus són invenció nostre; fruit de les nostres necessitats,
de les nostres frustracions,
dels nostres desigs. Els hem inventat nosaltres.

Emilio Lledó

  

Creences religiosas. Catalunya 2000

Importància de la religió a la vida. Catalunya 2000

Importáncia (molt i bastant) de determinats aspectes. Joves. Catalunya 2000