Observatori Epicur - Alumnes a les classes de religió

    Existeix el coneixement per assegurar la felicitat universal;

el principal obstacle per aconseguir aquest objectiu és l'ensenyament de la religió?

 

Bertrand Russell 

  

  

Distribució de l'alumnat segons la religió/activitat d'estudi que cursa. Catalunya. Curs 2004-2005

Distribució de l'alumnat segons si realitza classes de religió o activitats d'estudi, per nivell educatiu i titularitat del centre. Catalunya. Curs 2004-2005

Alumnes que sol·liciten religió catòlica segons nivell educatiu. Catalunya-Espanya 2004-05