Observatori Epicur - Finançament de l'escola concertada

    Existeix el coneixement per assegurar la felicitat universal;

el principal obstacle per aconseguir aquest objectiu és l'ensenyament de la religió?

 

Bertrand Russell 

  

  

Despesa pública destinada a concerts (milions d'euros). CCAA 2004

Proporció de despesa pública en educació destinada a concerts. CCAA 2004

Despesa pública destinada a concerts (milions d'euros). Comunitats autònomes 2004

Despesa pública destinada a concerts segons titularitat del centre (milions d'euros). CCAA. Curs 2004-2005