Observatori Epicur - Escola privada: centres i alumnes

    Existeix el coneixement per assegurar la felicitat universal;

el principal obstacle per aconseguir aquest objectiu és l'ensenyament de la religió?

 

Bertrand Russell 

   

Distribució de centres privats segons la depenència/titularitat. Curs 2004-2005

Distribució de l'alumnat segons la depenència/titularitat. Curs 2004-2005