Observatori Epicur - Alumnes a l'escola pública i a l'escola privada

  Existeix el coneixement per assegurar la felicitat universal;

el principal obstacle per aconseguir aquest objectiu és l'ensenyament de la religió?

 

Bertrand Russell 

  

Distribució de l'alumnat segons tipus de centre. Comunitats autònomes. Curs 2004-2005