Observatori Epicur - Situació actual

  Els teòlegs diuen Déu, i potser no diuen mal, si entenem per Déu,

l'inaccesible, l'infinit, el no res.

Salvador Pániker

  

Autodefinició religiosa. Catalunya 2010

Religiositat. Catalunya 2000

Ubicació en l'escala de religiositat. Catalunya 2010

Autodefinició religiosa. Espanya 2010

Religiositat. Espanya 2000

Ubicació en l'escala de religiositat. Espanya 2008

Comparació de l'autodefinició religiosa. Catalunya - Espanya 2010

Comparació de l'autodefinició religiosa. Catalunya-Espanya 2007

Comparació de la religiositat. Catalunya-Espanya 2000

Autodefinició religiosa. Joves. Catalunya. Diverses fonts

Autodefinició religiosa. Joves. Catalunya 2010

Autodefinició religiosa. Joves. Catalunya 2005. FSM

Religiositat. Joves. Catalunya 2000. ICM

Religiositat. Joves. Catalunya 2000. OCJ

Comparació de l'autodefinició religiosa. Joves. Espanya. INJUVE 2006- FSM 2005

Comparació de l'autodefinició religiosa. Joves. Catalunya 2007-Espanya 2006

Comparació de l'autodefinició religiosa. Joves. Catalunya -Espanya 2005, FSM

Comparació de l'autodefinició religiosa. Joves. Catalunya -Espanya 2005. INJUVE

Autodefinició religiosa. Joves. Espanya 2005. FSM

Autodefinició religiosa. Joves. Espanya 2006. INJUVE

Comparació de l'autodefinició religiosa. Joves. Catalunya-Espanya 2007