Observatori Epicur - La croada va ser un éxit

El més important del cristianisme, des d'un punt de vista social i històric,

no és crist sinó l'esglèsia...

Bertrand Russell  

Autodefinició religiosa. Espanya 1970

Autodefinició religiosa. Espanya 1978

Autodefinició religiosa. Joves. Espanya 1960

Autodefinició religiosa. Joves. Espanya 1967

Freqüència de comunió. Joves. Espanya 1968

Freqüència de comunió. Joves. Espanya 1975

Freqüència de comunió segons sexe. Joves. Espanya 1975

Paper de l'Esglèsia en la cultura. Joves. Espanya 1960-1975

Qualitat més important en la parella segons sexe*. Joves. Espanya 1960