Observatori Epicur - Referències bibliogràfiques

 El més important del cristianisme, des d’un punt de vista social i històric,

no és crist sinó l’església...

Bertrand Russell

 

Referències bibliogràfiques

 

AUB, Max. La gallina ciega. Diario español. Barcelona, Alba Editorial, 1995.

AZAÑA, Manuel. Diario de Sesiones de las Cortes, 13 d’octubre de 1931.

CANET, Enric; PUIG, Jordi; VILASECA, Pere. Escola, religió i poder. El trencaclosques que no encaixa. Viena Edicions, Barcelona, 2008.

CANTERAS MURILLO, Andrés. Sentidos, valores y creencias en los jóvenes. INJUVE, 2004.

CARDÓ, Carles. El gran refús. Editorial Claret. Barcelona, 1994.

CARRERA, A. i TAFUNELL, X. (coords.). Estadísticas históricas de España, s. XIX-XX, vol. 1. Fundación BBVA, Editorial Nerea, 2005 (2a ed.).

CARRERAS COSTAJUSSÀ, Miquel. Elements d’història de Sabadell. Edicions de la Comissió de Cultura, Ajuntament de Sabadell, Sabadell, 1932.

COMAS ARNAU, Domingo. “La transición religiosa en España: catolicismo, secularización y diversidad”, a TEZANOS, J. L. (ed.) Tendencias en identidades, valores y creencias (Séptimo foro sobre tendencias sociales). Fundación Sistema, Madrid, 2004.

COMPTA, Víctor. La mare dels ous del calendari. Fundació Ferrer i Guàrdia, Barcelona, 2007.

DE MIGUEL, Amando. Dos generaciones de jóvenes 1960-1998. INJUVE, Madrid, 2000.

EPICUR. Lletres. Fundació Bernat Metge, Barcelona, 1975.

ERASME DE ROTTERDAM. Elogio de la locura. Sarpe, Madrid, 1984.

ESTRUCH, Joan i GRIERA, Mª del Mar. De la secularització al pluralisme, o de quan la religió torna a estar de moda. Seminari del 6 al 15 de novembre de 2006. Auditori de Caixa Sabadell. Sabadell, Fundació Caixa Sabadell, 2007.

FONTANA, Josep. La quiebra de la monarquía absoluta, 1814-1829. Ariel, Barcelona, 1983.

FONTANA, Josep. Ante el espejo. Ed. Crítica, Barcelona, 1994.

FONTANA, Josep. La construcció de la identitat. Editorial Base, Barcelona, 2005.

GONZÁLEZ-BLASCO, P., ANDRÉS ORIZO, F., TOHARIA CORTÉS, J. J., ELZO ÍMAZ, J. Jóvenes españoles 89. Fundación Santa María. Ediciones SM, Madrid, 1989. GONZÁLEZ-BLASCO, P. i GONZÁLEZ-ANLEO, J. Religión y sociedad en la España de los 90. Fundación Santa María. Ediciones SM, Madrid, 1992.

 

GONZÁLEZ-BLASCO, P. i GONZÁLEZ-ANLEO, J. Jóvenes 2000 y religión. Fundación Santa María. Ediciones SM, Madrid, 2004.

GONZÁLEZ-BLASCO, P. i GONZÁLEZ-ANLEO, J. Jóvenes españoles 2005. Fundación Santa María. Ediciones SM, Madrid, 2006.

IGOP. Participació, política i joves. Una aproximació a les pràctiques polítiques, la participació social i l’afecció política de la joventut catalana. IGOP, col·lecció Estudis núm. 22. Barcelona, 2005.

JUÁREZ, M. (dir.) V Informe sociológico sobre la situación social en España. Sociedad para todos en el año 2000. Fundación Foessa, 2000.

LLEDÓ, Emilio. El epicureísmo. Taurus, Madrid, 2003.

LÓPEZ BLASCO, A. et al. Informe Juventud en España 2004. INJUVE, 2005 [en línia].

MARTÍN SERRANO, M. i VELARDE HERMIDA, O. Informe Juventud en España 2000. Instituto de la Juventud, Madrid, 2001.

MARTÍNEZ, R. i BERNEY, J. Enquesta a la Joventut de Catalunya 1990. Gabinet d’Estudis Socials. Direcció General de Joventut, Departament de la Presidència. Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1991.

MELLÉN, Teodor i SÁEZ, Lluís. Joves i valors. Què mou els nostres joves? Fundació Lluís Carulla, col·lecció Observatori dels Valors. Ed. Barcino, SA, Barcelona, 2007.

ORIZO, F. A. i ROQUE, M. A. Els catalans a l’enquesta europea de valors, Catalunya 2001. Institut Català de la Mediterrània d’Estudis i Cooperació. Proa, Barcelona, 2001.

PÁNIKER, Salvador. Variaciones 95. Plaza-Janés, Barcelona, 2002.

PÉREZ-BASTARDAS, Alfred. Barcelona davant el pressupost extraordinari de cultura de 1908. Editorial Mediterrània, Barcelona, 2003.

PRESTON, Paul. Botxins i repressors. Els crims de Franco i els franquistes. Editorial Base, Barcelona, 2006.

RODRÍGUEZ, Pepe. Mitos y ritos de la navidad. Grupo Z, Barcelona, 1997.

ROMERO DE TEJADA, R. Estudi sociològic de la Joventut de Catalunya. Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència, Direcció General de Joventut. Barcelona, 1985.

RUSSELL, Bertrand. Por qué no soy cristiano. Edhasa, Barcelona, 1979.

SARDÁ Y SALVANY, Félix. El liberalismo es pecado. Librería y tipografía católica, SA, Madrid, 1936.

SERRA DE MANRESA, Valentí. Els caputxins de Catalunya, de l’adveniment borbònic a la invasió napoleònica: vida quotidiana i institucional, actituds, mentalitat, cultura (1700-1814). Herder, Barcelona, 1996.

SOPEÑA MONSALVE, Andrés. El florido pensil. Editorial Crítica, Barcelona, 1994.

TORRES GUTIÉRREZ, A. La financiación de las confesiones religiosas en España. Estudios de Progreso. Fundación Alternativas, Madrid, 2005.

TREE, Matthew. La vida després de Déu. Ara llibres, Barcelona, 2007.

TUSQUETS, Joan. Orígenes de la revolución española. Ed. Vilamala, Barcelona, 1932.

VILAR, Pierre. Catalunya dins l’Espanya moderna. Curial-Edicions 62, Barcelona, 1986.