Memòria del futur - Moviment de Joves Socialistes de Catalunya

L'alternativa socialista dels joves catalans, MJSC
Projectes de ponències sectorials del Congrés Constituent, MJSC, 1978
Cap a una alternativa socialista dels joves de Catalunya, MJSC, 1976