Memòria del futur - Editor desconegut

El jorn dels miserables: la ràbia i l'esperança
Organització i gestió dels instituts de batxillerat "document zero"
Carta a l'Alcalde de Sabadell
A tot el poble de Sabadell, desembre de 1977
Ball de Carnaval, Sabadell, febrer de 1976
Gran festival popular, Sabadell, març de 1977
Crida als infants sabadellencs, abril de 1977
15 dies de cultura catalana, Sabadell, desembre de 1975
Els estudiants de Sabadell: dos mesos en lluita, febrer de 1975
Convocatòria de l'11 de setembre a Sabadell