Memòria del futur - Itaca

Itaca, UJCE, juliol de 1984
Itaca, UJCE, desembre de 1984