Memòria del futur - Congrés de la Joventut Catalana

Crida de la Permanent del CJC, març de 1977
La joventut vol conquerir els seus drets. Ahir fou presentat el manifest reivindicatiu juvenil
Propostes aprovades per la Permanent del 9 de gener de 1977, Secretariat del CJC
El Congrés de la Joventut Catalana, Secretariat del CJC
Trobada de cent delegacions juvenils, octubre de 1977
Carta al Secretariat Tècnic del CJC, Comissió per l'Aplec de PP.CC., febrer de 1977
les Cartes de la Joventut, Secretariat Tècnic del CJC
Crida del Secretariat del Congrés de la Joventut d'Olesa
Caminem cap el Congrés de la Joventut
Equip de treball: el jove i la fe, CJC, 1977
Majoria d'edat 18 anys, Comissió 18 anys
Mes de la Joventut d'Osona
Cap al Congrés de la Joventut, CCC País Valencià, 1977
Cap al Congrés de la Joventut a Ciutat Meridiana
Congrés de la Joventut Catalana, aportació dels joves al CCC, 1977
Quinzena de la joventut, Coordinadora de Joves de l'Esquerra de l'Eixample (Barcelona)
Primera setmana de la joventut, Consell Municipal de la Joventut-Ajuntament de Badalona
Jove: pels teus drets, míting 18 anys, Comissió 18 anys
A tota la joventut treballadora de Sabadell, CJC de Sabadell
Presentació del CJC a Sabadell, març de 1977
Gran festival popular, Jovenes de Termes
Gran ball dels anys 60, CJC, Sabadell, març de 1977