Memòria del futur - Realitat

Realitat, setembre de 1976
Realitat, març de 1977
Realitat, abril de 1977