Memòria del futur - Butlletí de la JCC

Butlletí de la JCC, agost de 1977
Butlletí de la JCC, núm. 1, setembre de 1977
Butlletí de la JCC, núm. 2, setembre de 1977
Butlletí de la JCC de Barcelona, desembre de 1977
Butlletí de la JCC, núm. 4, desembre de 1977
Butlletí de la JCC, gener de 1978
Butlletí de la JCC, febrer de 1978
Butlletí de la JCC, març de 1978
Butlletí de la JCC, setembre de 1978
Butlletí de la JCC, núm. 11, novembre de 1978
Butlletí de la JCC, núm. 12, segona setmana, novembre de 1978
Butlletí de la JCC, núm. 12, tercera setmana, novembre de 1978