Memòria del futur - Partit Comunista d'Espanya

Joventut i crisi de la societat capitalista, Nicolás Sartorius, Comité Ejecutivo del PCE
Entrevista del Semanari Rinascitta A Santiago Carrillo
De la clandestinitat a la legalitat, Santiago Carrillo, Comitè Central del PCE