Memòria del futur - Altres editors

Per la democràcia, absteniu-vos de votar al referèndum, Assemblea de Catalunya, novembre de 1976
El règim polític de l'estat espanyol, Junta Democrática
A tota la joventut, JGRE, maig de 1977
Crida per a la Conferència Continental del Comitè Internacional de la Joventut de la IV Internacional, JRS, 1976
L'exèrcit saboteja la Constitució, UDSC
Autogestió en l'ensenyament, Partido Carlista, abril de 1977
Bases per a la consecució de l'escola pública als Països Catalans, PSAN
Annexe al projecte del Consell Nacional de la Taula de Joves
Decret de creació del CNJC, (text proposat per la Generalitat sobre el CNJC i acceptat per la Gestora d'aquest)
Carta de la Comissió de Joventut de l'Assemblea de Parlamentaris als alcaldes dels ajuntaments de Catalunya, febrer de 1978
Constitució de la Comissió Investigadora dels Joves Empresonats, novembre de 1977
Llibertat, Associació Catalana d'Expresos Polítics i Socials, juliol de 1976
Associació d'Ex-presos Polítics i Scocials, octubre de 1976
Congrés de Cultura Catalana, objectius, participació, calendari, organitzacions, etc., 1976
Consell Municipal de la Joventut de Granollers
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Què vol ser el CNJC?, Comissió Gestora del CNJC
Els joves comunistes davant la problemàtica de la delinqüència juvenil, Faustino Guerau de Arellano
Estatuts del Casal de la Joventut del Prat de Llobregat, 1979
Reunió del Comitè Executiu de la FMJD, desembre de 1975
El poble català fa butifarra al referèndum, JSAN
A tota la joventut, Joven Guardia Roja de España, maig de 1977
Per la majoria d'edat als 18 anys, JSAN, 1977
Per la majoria d'edat i el dret a vot als 16 anys, per la república i el socialisme, JCE (Bandera Roja)
Sis nous crims de la dictadura, Coordinadora Provisional de Luchadores de Comités de Estudiantes
Missatge als partits i grups polítics dels pobles d'Espanya, novembre de 1975
Reunits els representants dels INEM de Gavà, etc., Bachilleres Bajo Llobregat
Carta oberta a la joventut, Juventudes Revolucionarias Catalanas (y otros)
Per la majoria d'edat i el vot als 18 anys. Per a boicotejar les eleccions del feixisme, JCE (m-l)
Lluita Jove. La mili a Catalunya, MJCC
A la joventut catalana, JSC (i altres)
A la joventut catalana, Jove Guardia Roja d'Espanya (i altres)
Convocatòria per a tractar la qüestió de la majoria d'edat, MJCC (i altres)
L'empresa del futur amb mentalitat del passat, Junta Sindical de Motor Ibérica, SA, 1976
No a la selectivitat, Junta de Delegats dels centres de Sabadell
A tota la joventut treballadora de Sabadell, Comisión Juvenil Inter-ramos (provisional)
Contra el atacs feixistes, Jóvenes Luchadores del Barrio, Sabadell, gener de 1976
Companys de Pau Vila, Sabadell, Cte. de Pau Vila, novembre de 1974
Denúncia de la Coordinadora de Grupos Juveniles de las Centrales Sindicales de Sabadell, febrer de 1978
No a la supressió de les classes nocturnes, Comitè d'Estudiants de Sabadell
Per l'amnistia total, Comitè de Solidaritat de Sabadell, desembre de 1976
La joventut davant les eleccions de la burgesia, JIC i CJR
Boicot a les Corts de Suárez i Juan Carlos! Manifest de la LC i de la LCC, maig de 1977
Manifest per la ruptura, Assemblea de Catalunya
Declaració sobre la selectivitat, Junta del Col·legio Oficial de Doctors i Llicenciats en Ciències i Lletres
Projecte de manifest-programa unitari de centre, Comissió de la Junta de Delegats de l'INEM Jaume Balmes, curs 1975-1976
Per la ruptura en el camp de l'ensenyament
Sistema educatiu i perspectiva socialista, documents 1, Centre d'Estudis Socialistes, juliol de 1976
Comunicat de l'Assemblea Democràtica de Sabadell, novembre de 1976
Ordre del dia de la 14ena. Permanent de l'Assemblea Democràtica de Sabadell, desembre de 1976
Proposta document final elaborada pels partits, Sabadell, març de 1978
Proposta conjunta (proposta dels partits), Sabadell, gener de 1978
Presentació a Sabadell de la candidatura Entesa dels Catalans, juny de 1977
Projecte de Plataforma de Joventut Obrera de Sabadell
Recital del cantant Raimon a Sabadell, Jefatura Superior de Policía de Barcelona, maig de 1976
Participació sindical dels joves a CCOO, Secretaría de Jóvenes de CCOO de Sabadell
Estudiants, Coordinadora de Centros de Estudiantes de Sabadell
L'atur juvenil i les seves conseqüències socials, CCOO de Sabadell
A la joventut treballadora, Comisión Interramos Juvenil (provisional), Sabadell, 1976
Els partits polítics i la joventut, Agrupación de Vecinos Concordia, Sabadell
Tothom contra la repressió, Coordinadora de Comisiones de Bachilleres de Sabadell
INEM Pau Vila de Sabadell: informe sobre estudis nocturns
Proper dia 9 tothom a l'atur contra la nova llei de selectivitat, Estudiantes de la Escuela Industrial de Sabadell
Reunits en assemblea, delegats dels instituts i centres privats de Sabadell, febrer de 1975
Comunicat de delegats de batxillers de diversos centres de Catalunya
Crida a tots els companys de formació professional
Full informatiu per als alumnes, Centro Sindical de FP de Sabadell, febrer de 1975
Proposta de la junta de delegats d'alguns centres de Sabadell
Petició unànim per tal de cessar la directora de l'institut Pau Vila de Sabadell
Plataforma provisional, Junta de delegats d'alguns centres de Sabadell
Carta dels alumnes de 6è C de l'INEM Pau Vila, Sabadell, març de 1975
Carta oberta als alumnes, pares i opinió pública en general, Professors de l'INB Pau Vila de Sabadell
Informe-resum Enquesta sobre el treball a classe, Pau Vila (nocturn) de Sabadell
Tancada de pares, professors i alumnes, Pau Vila de Sabadell, febrer de 1977
Reunits en assemblea delegats dels instituts i centres privats de Sabadell, febrer de 1975
Al poble de Sabadell, Grup de professors i alumnes, juny de 1974
Trobades periòdiques dels alumnes de COU nocturn, Vidal i Barraquer, Sabadell, desembre de 1974
Normes per a delegats de curs, Institut F. Casablancas de Sabadell
Resposta de l'INEM Pau Vila a la Delegación Procincial de Educación y Ciencia, 1975
Fem la ciutat habitable, Societat Naturista Vegetariana
Projecte de Consell Municipal de la Joventut de Barcelona, MJCC
Instància al Govern Civil de Barcelona sol·licitant autorització per una manifestació a Cornellà de Llobregat, el 27 de juny de 1976