Memòria del futur - Unió de Juventuts Comunistes d'Espanya

El moviment juvenil democràtic, UJCE, novembre de 1979
Proposta de Llei: bases per a una política d'ocupació juvenil, UJCE, 1980
Manifest ideològic de la Joventut Comunista, Carlos Marx 1883-1983, UJCE
Ple de la Comissió Central, UJCE, gener de 1977
XV Ple del Comitè Federal, cap el II Congrés, UJCE
El ABCD, núm. 2, UJCE, novembre de 1981
El ABCD, núm. 1, UJCE, octubre de 1981
Informe al Comitè Central del PCE sobre la V Conferència de la UJCE, Josep Palau
Cap a l'acció democràtica nacional, UJCE, octubre de 1975
Un moviment per la llibertat i el socialisme, IV Conferència, UJCE
Detenció de la direcció de la UJC, maig de 1976
Al respecte dels nous objectius de la JCA, juliol de 1974
Cuadernos de Discusión 1: Els col·lectius, UJCE
Informe Trobada UJCE-PCE, setembre de 1977
Per l'amnistia i la llibertat sense exclusió, Ple de la CC de la UJCE, gener de 1977
Per la llibertat i el socialisme, Ple de la CC de la UJCE, gener de 1977
Projecte d'Estatuts, I Congrés de la UJCE, maig de 1978
Normativa del procés congressual, I Congrés de la UJCE, maig de 1978
El Boletín del I Congreso, núm. 2, UJCE, abril de 1978
El Boletín del I Congreso, núm. 1, UJCE, febrer de 1978