Memòria del futur - Taula de Joves de Catalunya

Principis bàsics que la Taula de Joves creu han d'ésser considerats de cara el CNJC, novembre de 1977
Avant-projecte d'estatuts del CNJC, Taula de Joves
Els Consells Municipals de la Joventut, Taula de Joves de les Comarques de Barcelona, maig de 1978
Festival dels pobles d'Espanya, Diari de Sabadell, març de 1990
Coordinadora de Centres Culturals de Sabadell, abril de 1977
Avant-projecte d'ús del Casal Pere IV, Sabadell, maig de 1986
Grups d'Esplai de Sabadell, 1978-1979
Per una cultura popular per a la joventut, Sabadell
La joventut i el barri, Sabadell
Aplec de joves, Sabadell, març de 1977
L'Esplai, Grups d'Esplai de Sabadell, 1976
Conferència "Mes de la Joventut" (batxillers), Sabadell, abril-maig de 1976
Cap el Congrés de la Joventut Catalana, Taula de Joves, 1976
Crida a totes les entitats, moviments i grups catalans de joventut, Taula de Joves
Patrimoni de l'OJE. La Taula de Joves vol participar en el repartiment, Mundo Diario, juliol de 1977
"No hi ha cap lligam entre la Taula i la Coordinadora", Mundo Diario, juliol de 1977
Història de la iniciativa d'anar cap al CJC, Taula de Joves, octubre de 1976
Seminari "Situació actual de les associacions de joventut a Catalunya", Taula de Joves, l'Espluga de Francolí, març de 1979
Taula de Joves de la Diputació de Barcelona, febrer de 1978