Memòria del futur - Partit Socialista Unificat de Catalunya

Dossier: Institut Català de Serveis a la Joventut, PSUC, novembre de 1981
L'escola i la realitat nacional a Catalunya, PSUC, 1978
Debat sobre política cultural, PSUC, 1979
Militància de cristians en el partit, PSUC, 1976
El PSUC davant les eleccions, març de 1977
Catalans d'origen y catalans d'adopció, un únic poble, PSUC, novembre de 1979
Catalunya i la ruptura (castellà), PSUC, setembre de 1976
Catalunya i la ruptura (català), PSUC, setembre de 1976
Animació cultural, PSUC
Projecte de Programa, PSUC, 1976
Per una acció democràtica nacional de Catalunya, PSUC, 1975
Què és i què es proposa el PSUC, 40 Aniversari, maig de 1976
PSUC 1936-1981, 45 anys d'història (català)
PSUC 1936-1981, 45 anys d'història (castellà)
Elaboració, PSUC-Universitat
Ponència d'estudiants, PSUC-Universitat
Informe sobre el professorat universitari, PSUC-Universitat
Orientacions pel treball polític en relació a l'avant-projecte de Llei Universitària, PSUC-Universitat, 1978
Organització, PSUC-Universitat
Informe polític que el Ctè. de Federació presenta com a document de treball per a la V Conferència de la Federació Universitària del PSUC
Formació i autoritarisme, Josep M. Masjuan i Codina, PSUC-Universitat
Estudi, treball i FP, PSUC-Universitat
Processos constituents, PSUC-Universitat
Sobre els estudiants a la universitat, PSUC-Universitat
L'autonomia de la universitat de Catalunya, PSUC-Universitat
IV Conferència de la Federació Universitària del PSUC, 1978
Sobre l'activitat del partit a la universitat al començament del nou curs 78-79, PSUC-Universitat
Ponència de la Comissió d'Organització de la IV Conferència Universitària del PSUC, 1978
Informe sobre joventut, Comitè Central del PSUC
Comissió de la Joventut Comunista de Catalunya, PSUC
Convocatòria d'un míting de la Federació Centre del PSUC de Sabadell
Què som els comunistes, PSUC de Sabadell, novembre de 1976
Lletra de l'himne nacional dels Segadors i de la Internacional, PSUC
III Conferència Local del PSUC de Sabadell, juliol de 1978
Xerrades en el local del PSUC de Ca n'Oriac, PSUC de Sabadell
Primera Conferència del Vallès Occidental, PSUC
Texte íntegre del Pla d'Urgència, PSUC de Sabadell, juny de 1978
La proposta cultural dels comunistes, PSUC de Sabadell, març de 1979