Memoria del futuro - Jovent

Jovent, portaveu de la Joventut Comunista de Catalunya, Febrero de 1977
Jovent, portaveu de la Joventut Comunista de Catalunya, Marzo de 1977
Jovent, portaveu de la Joventut Comunista de Catalunya, Abril de 1977
Jovent, portaveu de la Joventut Comunista de Catalunya, Mayo de 1977
Jovent, portaveu de la Joventut Comunista de Catalunya, Junio de 1977
Jovent, portaveu de la Joventut Comunista de Catalunya, Octubre de 1977
Jovent, Enero de 1978
Jovent, Junio de 1978
Jovent, Diciembre de 1978